Czym jest leasing samochodowy i dlaczego warto go zastosować?

Przedsiębiorcy, aby móc z sukcesem rozwijać swoją działalność gospodarczą, potrzebują finansowania. Mogą oni finansować wydatki inwestycyjne za pomocą różnych źródeł: kredytu bankowego, faktoringu, kredytu gotówkowego. Jednym popularnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa jest leasing samochodu.

Czym jest leasing oraz leasing samochodu?

Leasing jest relacją cywlinoprawną, która zachodzi między dwoma podmiotami: finansującym, nazywanym także leasingodawcą, oraz korzystającym (leasingobiorca). Na podstawie umowy leasingu korzystający może korzystać, za określoną opłatą, przez ustalony czas z przedmiotu leasingu. Przedmiotem leasingu może być np. maszyna, nieruchomość, sprzęt komputerowy bądź samochód osobowy – z tego ostatniego rozwiązania bardzo często korzystają przedsiębiorcy.

Jak działa leasing samochodu? Zalety związane z korzystaniem z leasingu samochodu

Mechanizm leasingu samochodu jest prosty. Polega na tym, że konsument (przedsiębiorca) dokonuje wyboru auta u dealera samochodowego, następnie zaś wskazuje go firmie zajmującej się leasingiem. Ta kupuje auto od dealera i oddaje w leasing przedsiębiorcy. Przez ściśle określony w umowie okres leasingowania to firma leasingowa jest właścicielem auta, a przedsiębiorca – leasingobiorca – jest uprawniony do dysponowania nim na co dzień tak, jakby był jego faktycznym właścicielem. Co więcej, po zakończeniu umowy leasingowej, przedsiębiorca uzyskuje możliwość wykupu auta na własność. Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorcy, bowiem najczęściej kwota wykupu ma postać symboliczną i stanowi np. 1% wartości początkowej samochodu.

Leasing samochodu jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala na użytkowania auta bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych. Jest to rozwiązanie szczególnie użyteczne dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu nie muszą jednorazowo ponosić wydatku rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych; zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą zostać wykorzystane np. na rozwój firmy.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, możliwe jest odliczenie od podatku VAT 50% kosztów związanych z leasingiem oraz wybór takiego rodzaju leasingu (finansowy lub operacyjny), który pozwoli zoptymalizować politykę podatkową i rachunkową przedsiębiorcy.

W celu uatrakcyjnienia tej formy finansowania, firmy leasingowe znacznie uprościły procedurą uzyskiwania leasingu. W ramach tzw. procedury uproszczonej wystarczy przedstawić m.in. dowody rejestrowe i wybrać samochód. Reszta obowiązków jest wykonywana przez firmę leasingową.

Co jako przedsiębiorca powinieneś wiedzieć

Już w Polsce wzięło się, że problemem leasingu nie są obejmowane rzeczy, których cena jednorazowego zakupu jest głębsza niż 3500 zł. Przedmioty tej również słabszej cenie mogą stać jednorazowo zaliczone w koszty uzyskania przychodu dlatego leasing tych problemów byłby nieopłacalny. Bardzo drogi jest tu fakt iż bez względu na więc która forma finansowania leasing dla ciebieleasingu została wyłowiona przez przedsiębiorcę (finansowy, operacyjny) również na stronę dokonującą odpisów amortyzacyjnych ( finansujący, korzystający) własność prawna problemu jest w czasie obowiązywania umowy leasingu jednak po stronie finansującego. To z zmianie może zadecydować, że bilans owoców oraz strat większy będzie dopiero w przypadku leasingu, pomimo to, że jedna wysokość miesięcznych opłat przy tej linii tworzenia jest zawsze podobna jak przy kredycie. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które zazwyczaj obejmuje pełen zakres ubezpieczenia od każdych zdarzeń losowych np. kradzieży, pożaru, i ponadto odpowiedzialności cywilnej i auto casco ( w wypadku samochodów ). Ubezpieczenie wtedy narzeka na końca zabezpieczenie głównie interesów finansującego, który przez okres trwania umowy jest właścicielem przedmiotu.

W sukcesu, gdy leasingobiorca zawiera pierwszą umowę leasingu z leasingodawcą, jego zdolnoć do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli wykazywany przez niego wpływ brutto jest co kilka równy kwocie tworzenia na potrzeby zawieranej umowy. Przedmiot umowy leasingu spotyka się w ewidencji środków trwałych Leasingobiorcy, jaki odbywa odpisów amortyzacyjnych; kosztem uzyskania zysku stanowi dla Leasingobiorcy część finansowa rat leasingowych; Leasingobiorca ma zapewnione przeniesienie prawa własności przedmiotu po wyjściu umowy leasingu. Dużą korzyścią dla leasingobiorcy jest przecież możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego i pozostałych rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, przez co przedsiębiorcy bardzo chętniej sięgają po tę linię finansowania.

Stała współpraca jaką robią firmy leasingowe z pewnym dostawcą czy kilkoma ma szereg zalet między innymi wspólne prowadzenie zajęć promocyjnych co może wiele ograniczyć kursy i powoduje szansę stworzenia optymalnej oferty zarówno pod kontem dostawy jak i kupowania, znacznie zostanie skrócona procedura połączona z przekazaniem przedmiotu korzystającemu. W sukcesie zawarcia umowy leasingu bezpośredniego przedsiębiorstwo handlowe, lub produkcyjne daje w siły zarówno dostawcy kiedy i kobiety finansującej. W faktu tego modelu leasingu finansujący za wszą cenę zmierza do minimalizacji ryzyka, poprzez zwiększenie opłaty wstępnej od korzystającego, może i ustanowić dodatkowe zabezpieczenia umowy.

Wartością tego gatunku leasingu jest jednocześnie i to, że inwestor może kosztować z konkretnego dobra przez czas dla niego najpotrzebniejszy, nie potrzebuje natomiast dokonywać zakupu tegoż piękna, by „zajmować” go na stałe. W dzisiejszym przypadku finansowanie znajduje się mianem finansowania dla użytkownika a więcej w Polsce nie jest za dużo rozpowszechnione, dlatego też skupimy się na leasingu dla dziewczyn spośród nazwami. Na koszty uzyskania przychodu leasingu operacyjnego oddaje się opłata wstępna, cena leasingowanego pojazdu, za jaką można odkupić pojazd z firmy leasingowej, miesięczne raty na prosty leasing i podatek VAT naliczony przy płatności czynszów (rat) leasingowych i wartości wstępnej (inicjalnej).

W sukcesie, gdy leasingobiorca ma umowę zawartą z leasingodawcą w kierunku, jego umiejętność do zawarcia umowy jest zachowana, jeżeli suma kwot : pozostałych do wypłaty z norm w czasie i tworzenia na potrzeby nowo zawieranej umowy nie jest grubsza od ilości brutto wykazywanego przez leasingobiorcę dochodu. Każda oferta leasingu nieruchomości opracowywana jest samodzielnie przez polskich specjalistów, razem ze określonymi oczekiwaniami Klienta, Dlatego warunki finansowe, poziom zabezpieczeń, oraz ponadto poziom refinansowania określane są indywidualnie dla każdej transakcji. Powyższe formy działalności niektórych firm leasingowych poprzez wykorzystywanie niedoskonałego prawa powoduje powstawanie swego rodzaju szarych stref, których bycie przynosi więcej szkody niż pożytku dla wizerunku leasingu w polskim biznesie.

Poglądy te nie są lecz w cali uzasadnione, gdyż brana pod przyczynę była właśnie sytuacja mającego, dla którego raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania nie został chociażby uwzględniony fakt, że opłaty leasingu stanowią zysk dla kupującego. Dzięki specjalizacji firma leasingowa ma okazję wygenerowania atrakcyjniejszej oferty finasowej, co przypisuje się z doskonalszym rozeznaniem na zbycie i możliwością uzyskania znacznych upustów cenowych od dostawców sprzętu przy zakupach „hurtowych” Klientami tych spółek są często klienci słabej kondycji fizycznej, nie akceptowanymi przez konkretne firmy leasingowe. W założenia oraz obowiązki tej umowy wchodzi firma leasingowa Finansujący jest właścicielem pracy przez cały okres bycia umowy leasingu, stanowiąc tym samym zabezpieczenie transakcji robi to, że kieruje on większą opinię na temat którym jest objęta umowa.

Zbyt pobieżna analiza potencjalnych nabywców może zrobić że większość zawartych związków będzie nie trafiona co może działać pogorszeniem kondycji finansowej towarzystwa leasingowego z propozycją jego upadłości Badanie sytuacji finansowej klienta przed podpisaniem umowy powoduje, że nie mogą spośród tej sytuacji finansowania korzystać firmy złej jakości fizycznej.

Pierwsza umowa

Bardzo wiele osób ma obawy przed podpisaniem swojej pierwszej umowy leasingowej. Nie ma się jednak czego bać, lecz trzeba do całego procesu podejść z głową, aby nie dać się zaskoczyć. Nie ulega wątpliwości, że leasing jest szalenie atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców którzy prowadzą firmy o najróżniejszych rozmiarach. Firmy leasingowe z kolei robią, co mogą, aby prześcigać się w ofertach leasingowych i zdobyć klienta dla siebie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że niektóre oferty z pozoru prezentujące się świetnie, mogą okazać się mało opłacalne. Dlaczego? Bo niekorzystne opłaty mogą być ukryte gdzieś w umowie albo znajdować się w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie tych dokumentów przed złożeniem podpisu. Co więcej, bez problemu można poprosić o udostępnienie takich danych i na spokojnie porównać wzorce z różnych przedstawicielstw leasingowych i dopiero na tej podstawie wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Oczywiście to nie wszystko.

Co w leasing i w jakiej formie

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, co bierzemy w leasing i jaką formę finansowania wybieramy. Zacznijmy może od form – do wyboru mamy leasing operacyjny i finansowy. W koszty prowadzenia działalności wpisujemy
– operacyjny – raty leasingowe, opłata wstępna
– finansowy – odpisy amortyzacyjne, odsetki
W finansowym nie istnieje wykup, ponieważ w trakcie trwania umowy należy spłacić całą wartość środka trwałego i zostaje się automatycznie pełnoprawnym, jedynym właścicielem dotychczas leasingowanego przedmiotu. W operacyjnym w trakcie umowy należy spłacić minimum czterdzieści procent wartości początkowej środka trwałego, resztę będzie stanowił wykup, który trzeba zapłacić, jeśli chce się pozostać w posiadaniu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingowej. W operacyjnym leasingu mamy leasing niskiej i wysokiej raty. Ten pierwszy jest dla osób, które co około 3 lata chcą zmieniać np. samochody i podpisywać nowe umowy leasingowe, a drugi dla osób który leasingowany dotąd przedmiot chcą później wykupić za jak najmniejszą możliwą kwotę, by używać go dalej lub sprzedać na rynku wtórnym.

Polski rozwój w branży leasingu

Parę ubiegłych lat jest w pełni pochłoniętych przez rynek leasingowania. Ochoczo zawierają go przedsiębiorcy, zaczynając od osób posiadających 1-os. działalności gospodarcze aż po wielkie korporacje. Bez wątpienia, miara wybranego leasingu jest stanowczo inna. Przedsiębiorca ze swoją firmą będzie finansować np. jeden samochód do trzech i pół tony na potrzeby własnej firmy, z kolei wielka firma podpisze na leasing urządzeń trójmiasto całą grupę samochodów, które da zatrudnionym pracownikom oraz innym pracownikom zarządu. Jak więc wygląda omawiane finansowanie? Firma, która jest zaciekawiona otrzymaniem pewnego sprzętu na warunkach finansowania zgłasza się do określonej spółki finansowej z prośbą ofertowym. Zależnie od przedsiębiorstwa, początkową decyzję wraz z wybranymi kalkulacjami może klient uzyskać nawet w kilka minut. Jeśli klientowi warunki odpowiadają to ma obowiązek dostarczyć pozostałe papiery, w oparciu o które ustalana jest końcowa decyzja leasingowa. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, można przejść do podpisania umowy. Wszyscy leasingobiorcy mają wybór między finansowaniem operacyjnym lub finansowym. Opcje przedstawione będą odmienne dlatego trzeba je dokładniej poznać.

Różne opcje dostępne dla przedsiębiorcy

Jak już wcześniej zostało powiedziane każdy przedsiębiorca ma możliwość. Leasing operacyjny cechuje się tym, że istnieje w nim wykup oraz w okresie trwania umowy leasingowej trzeba opłacić kwotę równą zamortyzowaniu 40. procent wartości przedmiotów. Na tym szczególnie polega leasing niskiej raty, stworzony dla klientów, którzy nie będą zaciekawieni wykupem środka trwałego, a cykliczną jego zmianą na nowsze lub różne przedmioty po zawarciu kolejnych umów leasingu. Istnieje również przeciwieństwo małej raty, a konkretnie finansowanie znaczącej raty, w którym leasingobiorca planuje pokryć większość, by wykup był jak najniższy. Jeśli natomiast chodzi o leasing finansowy to w takim wypadku w okresie trwania porozumienia leasingowego opłaca się pełną wartość przedmiotu i nie istnieje wtedy wykup. Po ukończonej umowie, bez innych dopłat, leasingobiorca zostaje jedynym, pełnoprawnym właścicielem przedmiotu. Obie podejścia leasingowe mają własne minusy i plusy, stąd także najbardziej korzystnym rozwiązaniem bywa przeanalizowanie każdej możliwości do prowadzonej działalności i tylko po takim przebadaniu wybranie najbardziej dla niej odpowiedniego.

leasing dla ciebie

Popularne w leasingowaniu

To w stu procentach niesamowicie popularne przedmioty, na które bierze się leasing. Od praktycznie początku działania umów na leasing łódź w Polsce są one niezmiennie najczęściej wykorzystywanymi środkami trwałymi do leasingowania. Nie może to naturalnie nikogo dziwić, dlatego że auto potrzebny jest w najróżniejszych w każdej firmie, niezależnie od jej specyfikacji. Niezmiernie ułatwia jazdę do klientów oraz wykonywanie różnych pozostałych czynności. Bez dwóch zdań, skala leasingowania samochodów jest rozbieżna w zależności od tego, czy bierzemy w leasing jeden samochód (co zwykle dotyczy działalności małych), czy też analizujemy wzięcie w leasing całego taboru pojazdów (przykładowo duże firmy i korporacje zaopatrują w taki sposób swoich pracowników oraz szefów). Nie finansuje się jednak wyłącznie pojazdów osobowych. Bardzo popularny jest leasing również w środowisku spółek przewozowych. Niesamowicie często właśnie w ten sposób finansują niektóre pojazdy do swojego taboru samochodów. To idealny sposób, bo bez wymogu sporej jednej wpłaty mają okazję w krótkim czasie dostać nowoczesne auta oraz rozpocząć wykorzystywać je w sposób oferujący zarobek.

Wzrost jakości usług

Oczywiście nie samymi autami leasing stoi. W ubiegłych latach dużą sławę otrzymały maszyny oraz urządzenia. Do najczęściej finansowanych sprzętów wlicza się te wykorzystywane w firmach budowlanych, dentystyce, czy też różnego charakteru towary biurowe. Oczywiście na tych paru rzeczach leasingowanie się nie urywa. Pozostałe, niezbyt popularne produkty nie będą promowane, gdyż mówiąc kolokwialnie to się nie kalkuluje. Z takiego też powodu chcąc otrzymać którykolwiek niewymieniony środek trwały należałoby się porozumieć się z przedstawicielem określonej działalności leasingowej. Przy teraźniejszej furorze finansowania oraz uznaniu, że firmy przeskakiwały się w coraz to nowocześniejszych ofertach, byle tylko utrzymać klienta jasno pokazuje, że nawet szalenie niszowy środek trwały można bez większych przeciwności wziąć w leasing. To kolejna istotna idea. Ważne czytanie zasad leasingowych będzie bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców w znalezieniu najlepiej pasującej. Należy brać pod uwagę, jakoby usługa, która pozornie może wydawać się szalenie opłacalna, po dokładniejszej analizie może stać się zupełnie niekorzystna. Jak do wszystkich postanowień finansowych, tak i do finansowania trzeba przystępować ze spokojem.

Co słychać w branży leasingowej

W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost rozpoznawalności usług finansowych dla klientów biznesowych. Finansowanie bezustannie w kolejnych latach bije nowe rekordy przychodów do portfeli leasingodawców. Będzie to mocno korzystne opcje dla klientów leasingowych, którzy chcą prędko dostać nowe maszyny do własnego przedsiębiorstwa. Co zatem można leasingować? Na start, samochody osobowe do 3,5 tony. To bez dwóch zdań najpopularniejsze maszyny brane w leasing samochodu. Warto dodać, że dogania je leasing urządzeń i maszyn. W ubiegłym roku niemalże zrównał się pod względem przychodów z samochodami. Finansować można także wszelkie pozostałe maszyny transportowe, nieruchomości jak i wiele innych środków trwałych. Jak widać, wybór jest ogromny i to na pewno skłania właścicieli firm do zyskiwania środków trwałych właśnie w taki sposób. Niewątpliwą zaletą będzie fakt, że całkowity proces może zamknąć się w parę dni, co będzie olbrzymią zaletą która także daje szansę przedsiębiorcy bardzo szybko podłączyć nowe sprzęty do przedsiębiorstwa. A jasnym jest, dodatkowy sprzęt ułatwia wykonywanie pracy, podnosi wydajność a także jakość, co ma wpływ na obrót firmowy.

Jak działa leasing

Na początek, mimo iż istnieje leasing konsumencki przeznaczony dla ludzi bez swoich działalności gospodarczych, to nie nie jest chętnie wybierany oraz zaledwie kilka spółek leasingowych ma go w promowanych ofertach. Z tego powodu również skupimy się na leasingu dla firm. Procedury są bezproblemowe jak również formalności ograniczone do absolutnego minimum. Tak jest w przypadku znaczącej ilości przedsiębiorstw. Czemu? To całkiem logiczne. Finansowanie jest niesamowicie popularny jak również jest branżą bardzo korzystną finansowo. Spółki leasingowe przeskakują się więc w co raz fajniejszych ofertach a także w maksymalnym dopuszczalnym uproszczeniu pełnego procesu udzielania leasingu. To jeszcze nie wszystko. Trzeba również postarać się o sytuację, żeby określony klient wrócił w kolejnych latach z następną umową finansowania. Dlatego część przedsiębiorstw leasingowych nieustannie rozwija ofertę posprzedażową ofertując kolejne pakiety jeszcze bardziej ulepszające proces finansowania a także systemy, które pozwalają na szybkie pozbycie się wszystkich problemów. Warto więc zainteresować się leasingiem w przypadku gdy posiada się swoją działalność gospodarczą oraz szuka sposobów pozyskania dla niej maszyn i urządzeń.

To szybki leasing

Rozpocznijmy od stwierdzenia, że jest to metoda dofinansowywania, która w czasie zeszłych kilku lat uzyskała ogromną wielkość. Z leasingu korzystać mają okazję ludzie posiadające własne przedsiębiorstwa, oraz osoby nie prowadzące firm. W drugim stanie leasingowanie określa się mianem finansowania dla konsumenta a także w Polsce nie jest zbytnio popularne, z tego powodu skupimy się na leasingowaniu dla przedsiębiorców. Trzeba tylko wpisać w Google na przykład „leasing kraków”, po to by otrzymać mnóstwo ogłoszeń od najróżniejszych firm. I tutaj rozpoczynająca uwaga. Bardziej bezpiecznym i korzystniejszym wyjściem będzie skorzystanie z ofert przedsiębiorstw, które długim stażem wypracowały sobie opinie i nie będą niewiadomymi firmami krzak (leasing samochodów kraków). Oczywiście, to nie odsuwa leasingobiorcy z dokładnego przeanalizowania usługi jak również cech leasingowania. Świetnym rozwiązaniem będzie przeanalizowanie warunków sporej liczby firm leasingowych jak również późniejsze wybór najlepszej. Leasingować można maszyny, urządzenia, pojazdy transportowe, samochody, specjalistyczne, nieruchomości i wiele innych. Nawet jeśli coś nie jest w ofercie to bez trudności po kontakcie z reprezentantem danej firmy leasingowej zostanie przygotowana oferta leasingowa.

Więcej o leasingu

Najprościej ujmując jest to finansowanie środków trwałych. Po zawarciu porozumienia leasingowego firma leasingowa oddaje do wykorzystywania wybrany sprzęt leasingobiorcy. On w ramach umowy zobowiązuje się do dokonywania okresowych spłat rat jak również do przestrzegania każdych postanowień umowy na leasing. Chodzi tu o wszystkich ograniczeniach i obowiązku wykorzystywania leasingowanego sprzętu zgodnie z tego przeznaczeniem. W sytuacji finansowania pojazdu firmowego, konieczne może być zgłoszenie firmie leasingowej możliwego wyjazdu tym autem zagranicę. Trzeba również spojrzeć na występujące koszty, których nie będzie widać na początku. Dla przykładu możliwa jest opłata za przewóz finansowanego przedmiotu w ustalone miejsce. W zależności od tego, którą formę finansowania wybierzemy, po skończeniu porozumienia albo dostajemy automatycznie bez dodatkowych opłat sprzęt na zawsze (leasing finansowy) lub musimy opłacić wartość wykupu (operacyjny leasing). Gdy jej nie opłacimy, finansowany przedmiot będzie musiał zostać zwrócony do firmy leasingowej.

Kilka słów o leasingu

Niewątpliwie w obecnej chwili leasing cieszy się ogromną popularnością. Jeśli zajdzie konieczność otrzymania jakiegoś sprzętu dla swojej firmy jest to obecnie jeden z najczęściej wybieranych sposobów na jego pozyskanie. Co więc można sfinansować dzięki leasingowaniu? Po pierwsze, cieszące się największą popularnością niezmiennie od niemal początku istnienia leasingu – auta osobowe do trzech i pół tony. Teraz, bardzo dużą popularnością cieszą się także maszyny i urządzenia. Także, w 2016 r. niemalże zrównały się pod względem korzyści do portfeli leasingowych firm leasingowych z pojazdami osobowymi. Trzeba teraz także powiedzieć o finansowaniu pojazdów ciężarowych (dobra oferta – millennium leasing). Trzeba wspomnieć, iż branża przewozowa finansowaniem stoi, dlatego że ogromna ilość firm transportowych dokładnie w ten sposób wyposaża własny tabor aut. Trzeba natomiast rozpocząć od początku, a więc tego, jaka jest definicja finansowania. Jest to umowa pisemna podpisywana pomiędzy firmą leasingową, a klientem prowadzącym swoją firmę. Na podstawie tej umowy, leasingodawca nabywa dla przedsiębiorcy określony lub określone środki trwałe. Leasingobiorca jednak w zamian zobowiązany jest do wypełniania obowiązujących zasad oraz do opłacania w terminach rat leasingowych. Każdy leasingobiorca ma obowiązek również wybrać, czy korzystniejszym rozwiązaniem dla niego będzie leasing operacyjny, lub finansowy.

Jaką formę leasingu wybrać

Leasing operacyjny cieszy się największą popularnością, zawierane jest na to ponad 70 % wszelkich umów leasingowych. Leasing finansowy nie szczyci się taką popularnością, jednak nie znaczy to, że należy go na początku ignorować. Zajmijmy się jednak leasingiem operacyjnym. Do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa dolicza się całość rat leasingowych – zarówno ratę millennium leasingwstępną, oraz część odsetkową oraz kapitałową opłat. W takiej formie VAT płaci się od każdej raty leasingowej osobno co również daje szansę za bardzo nie nadwyrężać finansów klienta. Także, w zależności od tego, jak użytkuje się leasingowany przedmiot, można odliczyć nawet sto % podatku VAT. Oczywiście powinno się również pamiętać o limitach związanych z korzystaniem z takich sprzętów. W przypadku pojazdów osobowych może to być np. możliwa konieczność informowania na temat wyjazdu autem poza granice kraju.

Leasing przebija kredyt

Od kilku lat nieprzerwanie obserwujemy dominację leasingu samochodów nad kredytowaniem. To branża leasingowa każdego roku notuje coraz to większe przychody z rekordowymi ilościami sprzedaży. Firmy każdych rozmiarów decydują się na pozyskiwanie takiego finansowania. Duże firmy podpisują umowy na leasing całych flot samochodów, które następnie mogą przekazać pracownikom. Mimo tego, że klient ma do wyboru leasing operacyjny lub finansowy to ponad trzy razy częściej decyduje się na leasingowanie w opcji operacyjnej niż finansowej. Umowy podpisuje się na określony czas i taki podpis oznacza, że obie strony zobowiązują się  do wypełniania warunków i przestrzegania zasad opisanych zarówno w umowie jak i w Ogólnych Warunkach Umowy leasingu. Auto lub auta wybiera klient i sam decyduje, jakie opcje wyposażenia wybierze.

Flota samochodów w leasingu operacyjnym

Wybranie leasingu samochodowego pozwala na uniknięcie obciążenia swojej firmy jednorazową dużą opłatą (np. bezpośredni zakup samochodu do firmy). Często taki duży zakup może zachwiać jej płynnością i narazić na poważne kłopoty. Gdy decydujemy się na całą flotę pojazdów, to wydatek będzie jeszcze większy. Mimo tego, jak atrakcyjnym rozwiązaniem jest leasing to i tak trzeba podejść do niego z „chłodną głową” i na spokojnie przeanalizować sytuację w firmie, na rynku i dopiero ocenić, czy takie długoterminowe, comiesięczne obciążenie finansowe firmy nie będzie w późniejszym czasie dla niej problemem. Jak do każdej decyzji biznesowej, tak i do leasingu należy podejść z rozwagą.

Finansowanie floty z leasingiem finansowym

Jeśli chodzi o mniej popularny leasing finansowy to zasady w nim panujące są nieco inne niż w przypadku leasingu operacyjnego. Zacznijmy od tego, że pojazd lub pojazdy będą wpisane w leasingmajątek leasingobiorcy – czyli klienta. To on będzie musiał amortyzować środki trwałe i będzie to wliczał w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, już na samym początku umowy będzie on zmuszony zapłacić całkowity podatek VAT od środków leasingowanych. W przypadku leasingu operacyjnego płaci się go wraz z ratami. W trakcie umowy na leasing finansowy trzeba zamortyzować całą wartość pojazdu i zostanie on przekazany klientowi na własność bez dodatkowych opłat, gdy umowa zostanie zakończona.